Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, bijvoorbeeld coach bij een vereniging. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Om een vrijwilligers-functie te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. 

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

River Trotters besluit
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij River Trotters op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee wij een sociaal veilige sportomgeving willen creëren/behouden. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als River Trotters uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten. Ook kun je op deze website HIER ons beleid en gedragsregels bekijken en de gegevens van onze vertrouwenspersoon vinden.

En dus
Alle jeugdtrainers-/coaches van River Trotters beschikken binnenkort over een geldige VOG-verklaring. 

vog

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.