Het Team - De Vertrouwenspersoon

Ontmoet de mensen achter River Trotters

Een vertrouwenspersoon bij River Trotters

Vertrouwen in elkaar

River Trotters wil een veilige basketbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier speelt en zich thuis voelt.

Dit betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen, om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn, als degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn, dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. De persoon luistert en doet niets, zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan.

Zo iemand heet een vertrouwenspersoon. Het bestuur heeft besloten, om een vertrouwenspersoon bij de vereniging aan te stellen: Erik van Noordenne is bereid gevonden, om deze taak op zich te nemen.

Indien jij/u als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last heeft van ongewenst gedrag, dan kan jij/kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
- Luisteren naar de klacht of het probleem;
- Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
- In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
- Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
-Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen of het bestuur bij de zaak worden betrokken.

Erik van Noordenne vertrouwenspersoon

Erik van Noordenne
vertrouwenspersoon

Telefonisch bereikbaar op
0184 618793 of 06 53439651.

vertrouwenspersoon1
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.