De jaarcontributie wordt in 3 delen afgeschreven bij vooruit-betaling.
De bondscontributie is opgenomen in de bedragen in de tabel.

Team Contributie 2016-2017
Dames en Heren Senioren Euro 248,-- per jaar
Jongens onder 20/22 Euro 243,-- per jaar
Jongens onder 18 Euro 210,-- per jaar
Recreanten onder 22 Euro  102,-- per jaar
Meisjes en Jongens onder 16 Euro 205,-- per jaar
Meisjes en Jongens onder 14 Euro 182,-- per jaar
Meisjes en Jongens onder 12 en onder 10 Euro 175,-- per jaar
Meisjes en Jongens onder 8 Euro  97,-- per jaar
Dames en Heren Recreanten Euro 192,-- per jaar
Rustende leden Euro  67,-- per jaar
   
Mini Baby Rockets Euro  10,-- per jaar


Senioren betalen per jaar een bedrag van € 20,-- voor het gebruik van de wedstrijdkleding. Dit wordt automatisch geïncasseerd.

De wedstrijdkleding (exclusief schoenen) voor de andere teams is gesponsord en zal verstrekt worden door de vereniging.

De contributie wordt automatisch geïnd. 
Rekeningnummer Rabobank NL98RABO0325083800 t.n.v. Basketballvereniging River Trotters te Hardinxveld-Giessendam.

Voor vragen: de penningmeester (onze Ingrid).